Thanh niên may mắn được nữ nhà thơ dễ thương ”hành hạ”