Manchira ngủ quên trên ghế gặp thằng anh chồng háo sắc và cái kết