Đưa em nhân viên quán rượu vào phòng riêng rồi nện