Thằng súc vật chén được gái trẻ hàng tươi roi rói, vấn đề gì, nhưng tỷ tỷ ta còn trẻ, mới mười bảy tuổi, chưa lập gia đình, sau này sẽ làm gì?” ?” Tôi nói: “Bây giờ là mấy giờ rồi? Em gái anh có lẽ đã không còn trinh từ lâu rồi.” Huang Rongfang nói: “Không thể nào. Em gái tôi rất lương thiện và sẽ không làm loạn. rất nghiêm khắc với cô ấy.” Tôi thuyết phục: “Còn trinh cũng được. Thứ nhất, Thánh ăn tạp địt được em teen hàng tươi roi rói tôi sẽ trả tiền chia động đất, thứ hai, tôi sẽ cưới cô ấy sau.” Tôi quấy rầy anh rất lâu, Hoàng Dung Phương cuối cùng cũng đồng ý cùng chị gái thương lượng, hai