Phang nhau trần trụi hoang dã cùng con cave, cùng nhau. Anh ấy nói với tôi một cách “bí mật”: “Anh là người không thể làm điều xấu. Khi anh làm điều xấu, nó sẽ viết đầy trên mặt anh”. Tôi hỏi: “Lưu Vi đã nói gì với anh?” Bân nói: “Lưu Vi đoán được tám phần.” Tôi nói: “Đoán xem cái gì?” Bin nói: “Vốn là tôi muốn lẻn qua, Phang nhau thô thiển cực sướng cùng con cave nhưng Lưu Vi lại thành thật hơn. “Tôi hỏi: “Làm sao anh ta có thể hành nghề luật?” Bin nói: “Những người làm văn chương có tầm nhìn sắc bén hơn và trí tưởng tượng phong phú hơn chúng ta làm trong ngành y. Anh ta đoán ngay