Em mẫu ảnh bị anh thợ ảnh phạt vì cái tội nói không nghe lời còn nhiều mồm