Dụ dỗ gái xinh tung của chịch lén ở nhà nghỉ, ngay Sở dĩ mua hàng rồi bán cho khách là vì tôi không có tiền, còn chưa biết doanh thu của sản phẩm này tốt hay xấu. Kịch bản là tôi có thể giữ cho riêng mình, không còn cách nào khác. Làm kinh doanh luôn có chút rủi ro, Sung sướng cùng em sinh viên tung của chịch lén ở nhà nghỉ chưa kể rủi ro của chúng tôi cũng không lớn lắm. Bằng cách này, số tiền tiết kiệm 20.000 nhân dân tệ của gia đình chúng tôi đã gần như được đầu tư. . Vì chúng tôi là một cửa hàng trực tuyến mới mở với trình độ rất thấp nên tạm thời chúng tôi đương nhiên không có uy tín và không