Địt nhau cùng idol Anna Matsuda thích kiểu tình dục mới sextoy, bữa… tại… tại… sáng có gặp Sơn nhắn bác qua… nên… nên bác mới qua… mà bác có… có gọi nhưng cháu cháu không… không nghe… Lão Sáu lúc này cực kỳ rồi bời không biết làm gì ngoài lắp bắp trả lời. – Trời ơi!! Sao bác không chờ cháu!! Nàng bực mình đáp lại, Địt nhau cùng idol Anna Matsuda nghiện làm tình sextoy rõ ràng có nghe thấy đâu. – Thôi… thôi… để lúc khác bác… bác… qua… bác xin lỗi cháu… cháu. Nói xong lão quay đầu chạy không kịp để Vy nói. Cạch!! Rầm!! Lão chạy trối chết như sợ ở lại phút giây nào là tội nặng thêm giây đó. Vy thò đầu xác định lão