”Chăm sóc” em người yêu dễ thương đang sốt bằng một nháy